Wybrana oferta nie jest dostępna w chwili obecnej.

Cena: 176,00 zł dostawa od: 15,00 zł
Zapytaj projektanta Dodaj do koszyka

Stworzenie produktu trwa od 6 do 10 dni roboczych od wpłaty.


Torba została uszyta z grubo tkanej tkaniny i bawełnianej taśmy nośnej 4 cm. Jest dużo większa od A4. . Zapinana na gruby metalowy suwak. Podszewka osadzona na ocieplinie co chroni przedmioty znajdujące się w torbie. Wewnątrz ma 3 obszerne kieszenie w tym jedna na suwak.
Metalowe okucia są w kolorze starego złota. Torbę można nosić na ramieniu i na skos.
Dno zostało wzmocnione taśmą.

Wysokość 40 cm
Szerokość 47 cm
Odpinany pasek regulowany do 140 cm

Dostawa i płatność

Poniżej możesz zobaczyć dokładny koszt wysyłki dla tego produktu.

Nazwa metody dostawy Koszt dostawy Dopłata za przesyłkę łączoną *
Wysyłka standardowa 15,00 zł 4,00 zł
Reszta świata 70,00 zł 10,00 zł

* dopłata za przesyłkę łączoną to kwota jaka zostanie doliczona za każdą kolejną sztukę produktu, która ma być dołączona do wysyłki zawierającą powyżej jednego produktu.


Terminy wysyłek

szt. od szt. do Czas realizacji
1 1 6-10 dni roboczych od wpłaty

Termin dostawy produktu do Kupującego zależny jest od wybranej formy wysyłki. Do terminu wysyłki wynoszącego 10 dni roboczych od dnia następującego po odnotowaniu wpłaty (lub po złożeniu zamówienia w przypadku wysyłki pobraniowej), należy dodać odpowiednią liczbę dni zgodnie z regulaminem usługi firmy transportowej.


Termin gotowości produktu do odbioru przez Kupującego – w przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie 10 dni roboczych od dnia następującego po odnotowaniu wpłaty (lub po złożeniu zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze).


Dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.Dodatkowe informacje

ZAPŁATA CENY
1.Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
2.Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie.
3.Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.
4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

DOSTAWA
1.Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
2.Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
3.Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
4.Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).
5.Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.


Sposób i termin zapłaty za produkt

Sprzedawca udostępnia Kupującemu do wyboru następujące sposoby płatności:

  • Pay Pal
  • Płatność online (PayU)

Termin płatności

  • w przypadku wyboru przez Kupującego PayPal, płatności online . Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAWA KONSUMENTA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Będąc konsumentem masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie możesz przesłać na przykład:

·    pisemnie na adres: Fiżka hand made bożena Baszanowska, Zamieniecka 87 m 10, 04-158 Warszawa (Polska),

·    w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w zakładce „Prawa konsumenta” dostępnej na mojej stronie w serwisie Artillo.pl. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracam Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Mogę wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymałeś produkt, to proszę odesłać lub przekazać go do mnie na adres: Zamieniecka 87 m 10, 04-158 Warszawa (Polska), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz produkt przed upływem terminu 14 dni. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Informacje dodatkowe


Firma Fiżka handmade Bożena Baszanowska
Zamieniecka 87 m 10
04-158 Warszawa
Nip 113-193-53-06
tel 668 334 889
kreatywnie.rc1@gmail.com

. Z towaru zakupionego w sklepie Fiżka handmade można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Chęć dokonania zwrotu należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na kreatywnie.rc1@gmail.com.
Koszty wysyłki dostawy i zwrotu ponosi kupujący.
Przedmiot nie może nosić żadnych śladów użytkowania lub uszkodzenia, musi posiadać wszystkie oryginalne opakowania, musi zostać zapakowany i dostarczony w sposób zapobiegający uszkodzeniu lub zagnieceniu torebki. Należność zostanie zwrócona na wskazany nr. konta bankowego w terminie 7 dni roboczych.

Warunki zwrotu i anulowania

1. Zwrot towaru zakupionego w sklepie Fiżka hand made jest możliwy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki na podstawie pisemnego oświadczenia. Produkt należy odesłać formularzem zwrotu - dostępny na naszej stronie.
2. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący.
3. Zwrot jest możliwy gdy produkt zwracany nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny, nie został w żaden sposób zniszczony. Chęć dokonania zwrotu należy zgłosić na kreatywnie.rc@gmail.com
4. Zwrotowi nie podlegają produkty zakupione w sklepie Fiżka hand made które zostały wykonane na indywidualne zamówienie .
5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równy cenie towaru , która zostanie przesłana na numer rachunku bankowego podanego przez Kupującego w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

Wymiana zamówionego towaru

1. Nie ma możliwości wymiany towaru, który został wykonany na specjalne zamówienie lub / i spersonalizowany
2. Klient ma możliwość wymiany zakupionego Produktu na inny Produkt dostępny w sklepie internetowym w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta Produktu, bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane na adres poczty elektronicznej kreatywnie.rc1@gmail.co lub na adres Bożena Baszanowska ul.Zamieniecka 87m10 04-158 Warszawa. Wyjątek stanowi zakup produktów , uszytych na specjalne zamówienie Klienta - w tym przypadku nie przysługuje klientowi prawo do jego wymiany.
3. Wymiana może zostać dokonana na inny Produkt o cechach określonych przez Klienta pod warunkiem jego dostępności w Sklepie Internetowym. W przypadku różnicy w cenie pomiędzy Produktem wymienianym, a tym na który ma nastapić wymiana, odpowiednio Klient będzie zobowiązany do dopłaty różnicy lub Sprzedający do jej zwrotu.
4. Klient proszony jest o odesłanie Produktu na adres Zamieniecka 87 m10 04-158 Warszawa
5. Koszt odesłania wymienianego produktu do Sprzedawcy ponosi Klient.
6. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wymienianego Produktu przez Sprzedawcę.

Gwarancje i reklamacje zamówionego towaru
.
1.Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia, odbarwienia,przetarcia itp.), uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem. Wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki i niezgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu. Elementy ozdobne jak zamki, suwaki, klamry, przekrętki, karabińczyki, łańcuszki i wszystkie inne okucia kaletnicze.
.
2. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji drogą którą wskaże w oświadczeniu reklamacyjnym.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa sklep według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej.
.
5. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.

Zwroty i anulacje

1. Zwrot towaru zakupionego w sklepie jest możliwy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki na podstawie pisemnego oświadczenia. Produkt należy odesłać z formularzem zwrotu .
2. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący.
3. Zwrot jest możliwy gdy produkt zwracany nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny, nie został w żaden sposób zniszczony. Chęć dokonania zwrotu należy zgłosić na kreatywnie.rc@gmail.com
4. Zwrotowi nie podlegają produkty zakupione , które zostały wykonane na indywidualne zamówienie klienta .
5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równy cenie towaru, która zostanie przesłana na numer rachunku bankowego podanego przez Kupującego w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.


EF
,

Komentarz archiwalny

JD
,

Torebka niestety w rzeczywistości nie wygląda tak fantastycznie jak na zdjęciach, spodziewałam się chyba czegoś innego.. ale można w niej wiele zmieścić, jest bardzo ładna w środku. Trochę za cięki pasek podtrzymujący. Pochwalić należy kontakt z producentem, osoba uczciwa, przesyłka dotarła w wyznaczonym terminie pomimo przedpłaty.

Komentarz archiwalny

BW
,

Wspaniałe oryginalne torebki,bardzo starannie wykończone. W rzeczywistości wyglądają 1000 razy lepiej niż na zdjęciach.Bardzo szybka wysyłka i świetny kontakt ze sprzedawcą. Gorąco polecam naprawdę warto :)

Komentarz archiwalny

HS
,

Polecam serdecznie. Niezwykle staranna praca, świetny kontakt z projektantką. Duża elastyczność co do zamówienia.

Komentarz dotyczący butiku

MM
,

Komentarz archiwalny

OZ
,

Komentarz archiwalny

Anna Zarzycka
,

Piękna torebka, starannie wykonana, z cudownym "wnętrzem", bardzo mi odpowiada!

Komentarz archiwalny

AS
,

Bardzo fajna torebka :) Gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

Agnieszka Ruszkiewicz-Kocik
,

Torba przepiekna, najwyższy profesjonalizm wyrobu i podejścia do klienta - błyskawiczna przesyłka, bardzo dziekuję i szczerze polecam.

Komentarz archiwalny

GC
,

torebka piękna, starannie wykończona. dziękuję:) i szczerze polecam

Komentarz archiwalny

Monika Żerańska
,

Piękna torba! Kupiłam ją w prezencie ale tak mi się spodobała że chcę miec taką samą ;-) dziękuję też za miłe graliśmy które umilą Święta! Pozdrawiam gorąco!

Komentarz archiwalny

ws
,

Poszewki prześliczne. Na dodatek pięknie opakowane więc dodatkowa przyjemność z rozpakowywania. Pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

AM
,

Przepiękny! woreczek. Przemiły w dotyku. Piękna koronka.
Właśnie otrzymała,
Dziękuję. Ania

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.67 , na podstawie 13 opinii

Zadaj pytanie dotyczące produktu: Torba na ramię Vintage unisex03


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 3.0 MB