Wybrana oferta nie jest dostępna w chwili obecnej.

Zapytaj projektanta Dodaj do koszyka

Stworzenie produktu trwa od 6 do 10 dni roboczych od wpłaty.

DARMOWA DOSTAWA już od 1,00 zł sumy zamówienia

Jednolita bawełniana poszewka w kolorze bordo. Gruba tkanina bawełniana o widocznym splocie. Świetnie wygląda w towarzystwie innych jednolitych lub wzorzystych poszewek/ poduszek. Poszewka zapinana na zamek.

Wykonanie ręczne, maszynowe.
Tkaniny posiadają certyfikat Oeko-Tex® Standard 100.

Prać i prasować na lewej stronie.
Prać z podobnymi kolorami.
Zalecane pranie z wkładem w środku.

Produkt na zamówienie!
Przed podjęciem decyzji zakupowej proszę o kontakt w celu ustalenia dostępności materiału i czasu realizacji zamówienia.
Czas wysyłki - 1-10 dni roboczych.

Istnieje możliwość zamówienia większej ilości, innych rozmiarów lub kolorów w wiadomości prywatnej - kontakt@cosyliving.pl

Możliwość dostosowania

Koloru, Rozmiaru, Materiału,

Istnieje możliwość zamówienia innego rozmiaru, koloru lub większej ilości - kontakt@cosyliving.pl

Metoda wykonania

Szyte,

wykonanie ręczne, maszynowe

Materiał wykonania

Bawełna,

bawełna

Rozmiar

45x45

Kolorystyka produktu

czerwony

bordowy

kolorowy

Dostawa i płatność

Dostawa produktu dostępna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniżej możesz zobaczyć dokładny koszt wysyłki dla tego produktu.

Nazwa metody dostawy Koszt dostawy Dopłata za przesyłkę łączoną *
DPD 0,00 zł 0,00 zł
UPS 0,00 zł 0,00 zł
Kurer InPost 0,00 zł 0,00 zł
Odbiór w Paczkomacie 0,00 zł 0,00 zł

* dopłata za przesyłkę łączoną to kwota jaka zostanie doliczona za każdą kolejną sztukę produktu, która ma być dołączona do wysyłki zawierającą powyżej jednego produktu.


Darmowa dostawa

Projektant oferuje darmową dostawę dla zamówień od wartości 1,00 zł poprzez Odbiór w Paczkomacie, DPD, UPS, Kurer InPost.


Terminy wysyłek

szt. od szt. do Czas realizacji
1 10 6-10 dni roboczych od wpłaty

Termin dostawy produktu do Kupującego zależny jest od wybranej formy wysyłki. Do terminu wysyłki wynoszącego 10 dni roboczych od dnia następującego po odnotowaniu wpłaty (lub po złożeniu zamówienia w przypadku wysyłki pobraniowej), należy dodać odpowiednią liczbę dni zgodnie z regulaminem usługi firmy transportowej.


Termin gotowości produktu do odbioru przez Kupującego – w przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie 10 dni roboczych od dnia następującego po odnotowaniu wpłaty (lub po złożeniu zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze).


Dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.Dodatkowe informacje

Płatność z góry na rachunek bankowy, lub gotówką przy odbiorze osobistym

Kurier (przedpłata) 15zł
Odbiór osobisty 0zł


Sposób i termin zapłaty za produkt

Sprzedawca udostępnia Kupującemu do wyboru następujące sposoby płatności:

  • Płatność online (PayU)

Termin płatności

  • w przypadku wyboru przez Kupującego płatności online . Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


ROZDZIAŁ 1. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary
Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe, ręcznie wykonane i nie mają wad, chyba, że jest inaczej zaznaczone w ofercie sprzedaży.
Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronach produktów Sklepu.
Gwarancja na Towary nie jest udzielana.
§ 2. Zamówienia i ich realizacja
Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 7 dni roboczych.
§ 3. Płatności
Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
Klient może wybrać formę płatności:
przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu.
Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy zamówienie zostanie anulowane.
§ 4. Dostawa
Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego.
Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem: ul. Nowowiejska 31/2, 71-219 Bezrzecze.
Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Sprzedawca wskazuje, że:
z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta
Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

ROZDZIAŁ 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

ROZDZIAŁ 3. ZWROTY
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Nie dotyczy to zakupu towaru spersonalizowanego, na indywidualne zamówienie klienta.
Klient dokonuje zwrotu towaru na swój koszt za pośrednictwem kuriera, Poczty Polskiej koniecznie z potwierdzeniem nadania lub osobiście we wcześniej ustalonym miejscu.

W przypadku chęci zwrotu towaru prosimy o przesłanie formularza zwrotu na adres kontakt@cosyliving.pl.
Niezbędne dane -
numer zamówienia:
data zamówienia:
Imie, nazwisko:
Adres:
Telefon:
Numer rachunku bankowego:
Nazwa towaru, ilość, cena, ewentualnie przyczyna:
inne uwagi:

Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 1-7 dni roboczych od otrzymania towaru.
Produkt zwracany nie może nosić żadnych śladów użytkowania, a metka dołączona do produktu nie może zostać zerwana.

ROZDZIAŁ 4. REKLAMACJE
Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie elektronicznej na adres: kontakt@cosyliving.pl.
W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

ROZDZIAŁ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).


iF
,

Poduszki pięknie wykonane,przytulne!Kontakt z butkiem doskonały.Aby że wszystkich przedświatecznych zakupów mieć taką satysfakcję!Dziękuję(również za miły gratis)

Komentarz dotyczący butiku

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 1 opinii

Zadaj pytanie dotyczące produktu: Poszewka bawełniana jednolita bordowa


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB